Qafe Martë – Shtylle Shtigje GPS

Qafe Martë – Shtylle Shtigje GPS

Si të shkojmë nga Qafë Marta në Shtyllë pa guidë turistike , vetëm me GPS. Dokumentin GPS edhe mund ta shkarkoni që këtu

Download