Ujëvara e Bogoves GPS

Ujëvara e Bogoves GPS

Si të shkojmë në Ujëvarën e Bogovës pa guidë turistike , vetëm me GPS. Dokumentin GPS edhe mund ta shkarkoni që këtu

Download