Vlush – Osoj Shtigje GPS

Vlush – Osoj Shtigje GPS

Si të shkojmë nga Vlusha në Osoj pa guidë turistike , vetëm me GPS. Dokumentin GPS edhe mund ta shkarkoni që këtu

Download