çelësi juaj për një botë ekskluzive

ÇFARË ËSHTË
KARTA VISIT SKRAPAR?Karta-Visit-Skrapar

Karta Visit Skrapar është karta e parë që garanton avantazhet promocionale për aksesin në strukturat turistike në rajonin e Skraparit.

Karta garanton

  • 10% ulje në restorantet e zonës dhe për blerjen e produkteve tipike.
  • Suportin dhe orientimin e turistëve që vizitojnë zonën e Skraparit.